Wszystko rozpoczęło się w 1992 roku
Firma nasza jest przedsiębiorstwem działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i umowy spółki cywilnej. Od 1992 do 1997 udziałowcami byli Ireneusz i Andrzej Nakonieczni a obecnie Ireneusz Nakonieczny i Magdalena Różańska.
Od początku nastawieni byliśmy na działalność związaną z techniczną ochroną mienia, z roku na rok zwiększając wymagania stawiane wobec siebie oraz naszych partnerów handlowych.

Historia rozwoju naszej firmy :

» 1992

Początek działalności - kapitał startowy 400zł, nawiązywanie kontaktów handlowych w oparciu o sprawdzone firmy z grupy Tasko działające w branży zabezpieczeń.

» 1994

Pierwsze efekty pracy nad zagadnieniami zastrzeżonej duplikacji kluczy – najbezpieczniejszy polski zamek OPTIMUS – znalazł uznanie regionalnych służb bezpieczeństwa MW i WP

» 1995

Jako jedna z 5 firm partnerskich KABA GEGE w Polsce na podstawie zakupionego know-how i licencji produkcyjnej rozpoczęliśmy produkcję mechanicznych systemów kontroli dostępu MASTER KEY z technologiczną powtarzalnością na zastrzeżonych profilach kluczy!

» 1995

Otrzymaliśmy główną nagrodę „Medal Międzynarodowych Targów Szczecińskich” w kategorii producentów za przedstawione rozwiązania techniczne systemów zamknięć „Master Key” dotyczące nowatorskiego podejścia do rozbudowy i modyfikacji istniejących systemów zamknięć.

» 1997

Zdobycie specjalizacji w zakresie technik awaryjnego otwierania, ukończenie zachodnich i krajowych kursów dla firm specjalistycznych.

» 1998

Prezentacja biometrycznej identyfikacji osób „BIOVER” produkowanej przez koncern KABA.

» 1998

Na Międzynarodowych Targach Zabezpieczeń w Poznaniu „SECUREX 98” Patent „ANS” zgłoszony przez KABA GEGE i partnerów otrzymał ZŁOTY MEDAL

» 1998

Zaprojektowanie drzwi do zabezpieczenia pomieszczeń specjalnych z przeznaczeniem dla bankowości i wojska.

» 1999

Dopracowanie koncepcji drzwi specjalnych. Opracowanie założeń i wdrożenie autonomicznych modułów kontroli dostępu i pobytu w strefie chronionej dla drzwi specjalnych.

» 1999

Na II Ogólnopolskiej Konferencji Bezpieczny Bank nasza koncepcja ochrony dostępu do pomieszczeń specjalnych oceniana przez komisje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa którym przewodniczył gen. Nowicki uzyskała tytuł

„ Bankowy produkt Roku 1999” oraz Złoty Medal

» 1999

Jako jedna z pierwszych w kraju firm w kooperacji z naszymi firmami partnerskimi z Grupy KABA GEGE – wprowadziliśmy rozwiązanie deponowania kluczy „ważnych”, eliminując „czynnik ludzki” z zarządzania gospodarką kluczową. Wszystkie zdarzenia pobrania i zwrotu kluczy „ważnych” są rejestrowane, brak możliwości siłowego wymuszenia przekazania kluczy! W przeciwieństwie do oferty konkurencji chroniona jest najważniejsza cześć klucza!

» 2000

Na targach Logistyka 2000 prezentujących wyroby dla MON i formacji MSWiA otrzymaliśmy główna nagrodę „Złoty Laur” w kategorii :podzespoły , sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób przyznaną przez radę programową złożoną z przedstawicieli MON i MSWiA za drzwi do ochrony pomieszczeń specjalnego przeznaczenia mn. kancelarii tajnych.

» 2003

Certyfikowanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w zakresie :
• projektowanie ,
• produkcja
• montaż systemów technicznej ochrony mienia .

» 2004

Zakup nowej siedziby przy ulicy Wielkopolskiej w Świnoujściu

» 2005

Zaprojektowanie i wdrożenie śluzy osobowej ASKOD jako niezbędnego elementu w obiektach wymagających dwustronnej kontroli dostępu.

» 2006

Zaprojektowanie i wdrożenie nowej generacji drzwi specjalistycznych przeznaczonych do cel więziennych. ( W 2007 roku drzwi te zainstalowano w 6 obiektach więziennych na terenie kraju w tym w największym budowanym w Opolu Lubelskim )

» 2007

Uruchomienie najwszechstronniejszego w Zachodniopomorskim salonu zabezpieczeń związanego z ochroną mienia : sprzedażą i montażem mechanicznych i elektronicznych zabezpieczeń, awaryjnym otwieraniem, naprawą zamknięć, kopiowaniem kluczy, usługami assistance, usługami ubezpieczeniowymi.

powrót