Kim jestem i dla kogo pracuję
Charakter mojej pracy dobrze oddaje żart: "Przychodzi pacjent do dentysty, siada na fotelu. Stomatolog zagląda w zęby: patrzy, patrzy.... widzi same złote zęby, koronki, platynowe mostki, i inne kosztowności. W końcu bardzo zdziwiony pyta : "w czym ja właściwie mogę Panu pomóc?", pacjent odpowiada: "Alarm proszę mi założyć".
Praktycznie nie zajmuję się typowymi zleceniami. Pracuje dla tych którzy nie wierzą w "podręcznikowe" zabezpieczenia, dla ludzi którzy mogą potrzebować wezwać pomoc a zdają sobie sprawę, że użycie przycisku lub pilota napadowego z lufa przystawioną do skroni będzie mało realne do wykonania.

Dzięki wiedzy, umiejętnościom praktycznym, uprawnieniom oraz organizacji zakładu od wielu lat pracuję dla wielu sieci handlowych, sądów, jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Banków, towarzystw ubezpieczeniowych, jednostek wojskowych, zachodniopomorskiej inspekcji handlowej, agentów nieruchomości, komorników.

W celu przybliżenia możliwości mojej osoby przedstawiam wyciąg z uprawnień:

1. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia nr 0009745

2. Przysięgły biegły sądowy SĄDU OKRĘGOWEGO w Szczecinie w zakresie:
mechaniczne i elektroniczne systemy technicznej ochrony mienia

3. Rzeczoznawca nr 52 Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej
d/s produktów lub usług w specjalności - systemy zabezpieczeń

4. Koncesja MSWiA nr L-0076/01 na :
• montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących
zagrożenie ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i
napraw w miejscach ich zainstalowania
• montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich
eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnego otwierania w miejscach ich
zainstalowania

5. Poświadczenie bezpieczeństwa nr 86/P/G-5/2001 :
Upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnice
służbową / państwową oznaczonych klauzulą „TAJNE”

6. Certyfikat WENDT - techniki awaryjnego otwierania, II stopień specjalizacji,

7. Uprawnienia projektowe i instalatorskie nr 105/P/2002w klasie SA4
elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie
ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji, i napraw w miejscach
ich zainstalowania

8. Uprawnienia nr 49/E/IV/03 „doradca-ekpert” z zakresu bezpieczeństwa i
ochrony przemysłowej, publicznej i osobistej

9. Certyfikat nr NC 546 systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w zakresie :
projektowanie , produkcja oraz montaż systemów technicznej ochrony mienia.

10. Zaświadczenie nr 1391/N/2002 „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia
jakości - AQAP 110”
powrót